Özel sektörde sunulan diş tedavileri aşağıda açıkladığım nedenlerle maliyetli gelebilir. Ancak pahalı diye tedavinin ertelenmesi ağız içinde oluşan sorunun ilerlemesine neden olacak ve ilave tedaviler gerektirecektir. Bu da maliyetin daha da artmasına neden olacaktır.

Aslında sadece diş hekimliği değil tıbbın tüm dallarının özel sektörde tedavisi maliyetlidir. Sağlık sektöründeki fiyatlardan -inşallah düşmez ama- yolunuz düşerse haberdar olursunuz. Örneğin dizinde sorunu olan birinin ortopedi ameliyatı ile diz protezi taktırması oldukça maliyetli bir işlemdir. Kanser tedavisi için evini, arabasını satana sık rastlanır. Diş tedavilerinin pahalı olarak adının çıkmasının nedeni, çocuk-yetişkin-yaşlı neredeyse herkesin diş hekimine öyle böyle yolunun düşmesidir. Böylece çoğu kişi ortopedi fiyatlarından haberdar olmazken diş hekimi fiyatlarından haberdardır. Kaldı ki özel sektördeki diş hekimlerinin ezici çoğunluğu muayene ve danışmanlığa ücret almaz. Ücretsiz muayene tıbbın diğer branşlarında pek söz konusu değildir.

Tüm sağlık sektörü gibi diş hekimliğinin neden maliyetli olduğuna gelelim. Bir diş kliniğinin demirbaş alet ve ekipmanı çoğu kez dövize endeksli ve astronomik sayılacak rakamlara temin edilmektedir. Diş tedavi işlemlerinde kullanılan malzemeler keza yurt dışından ithal edilir. Dahası kimi tedavilerde daha özellikli ve pahalı malzemeler kullanılır. Örneğin; diş implantları. Klinik hijyenin sağlanması açısından da genellikle tek kullanımlık sarf malzemeler kullanılır. Hastaların gözüne görünmeyen diğer bir gizli faktör diş laboratuvarıdır. Ağzınıza yapılan protezin maliyetinde teknisyen ücreti önemli bir yer tutar. Bu arada her sektörde olan işletme giderlerini, personel giderlerini saymıyorum…

Biz diş hekimleri bu maliyetlere öğrenciliğimizden aşinayız aslında. Diş hekimliği fakülteleri en pahalı mesleki okuldur. Eğitimi boyunca gerekli olan el aletlerini ve malzemeleri tedarik etmek diş hekimliği öğrencisine düşer. Eğitim harcamaları mezun olunca da bitmez üstelik. En güncel teknolojik gelişmeleri ve tedavi yaklaşımlarını takip edip klinik pratiğine uygulamak için, meslek hayatımız boyunca oldukça maliyetli olan seminer ve kurslara katılırız.

Peki diş hekiminin zamanı, uzmanlığı, hassasiyet gerektiren işlemler için harcadığı emeği … Maliyet hesabında bunları nereye koyalım? Ayrıca yapılan işlemlerin getirdiği riskler, hasta beklentilerini hem sağlık hem estetik yönüyle karşılama sorumluluğu… Yapılan araştırmalara göre en çok yıpranan meslek grubu içinde diş hekimliği en üst sıralardadır. Bizim meslek hastalığımız hem el, bilek ve kolda oluşan hem de sırt ve belde oluşan deformitelerdir. Tabi ki tüm meslek gruplarının kendine has zorlukları var ama ben bir diş hekimi olarak kendi açımdan yazıyorum bu yazıyı. Bir daha diş hekimleri amma çok kazanıyor diye düşündüğünüzde bu yazdıklarım aklınıza gelir belki…

Diğer pek çok ülke ile kıyaslandığında diş tedavilerinin en uygun fiyata yapıldığı yer ülkemizdir.  Bu nedenle ülkemiz, diş tedavisinde yurt dışında (hem Avrupa hem de Arap ülkelerinde) oldukça popüler bir destinasyondur.