Günümüz modern diş hekimliğinde, lokal anestezik ilaçlar vazgeçilmezimizdir. Peki nasıl oluyor da bu ilaçlarla uyuşma gerçekleşiyor ?

Halk arasında çoğu kez morfin olarak adlandırılsa da aslında kullandığımız ilaç morfin değil. Lokal anestezik ajanlar olarak adlandırdığımız ilaçların sonunda -kain eki vardır. En sık kullanılanı lidokain ve ultrakaindir.

Öncelikle, bir duyu nasıl algılanır, sinir hücresi uyarısı nasıldır onu açıklayalım: Sadece ağrı değil; sıcak-soğuk, dokunma, baskı hissi gibi tüm duyular beyne sinir hücreleri tarafından iletilir. Sinir hücresi reseptörleri, herhangi bir uyaran ile aktive olduklarında hücre zarı geçirgenliği değişir. Hücre içi ve dışındaki iyonlar (sodyum ve potasyum) yer değiştirmeye başlar. Bu yer değiştirme, hücre elektrik akımında değişime neden olur. Elektriksel akım, domino taşı etkisi gibi beyne kadar ilerler. Beyin dış kabuğuna ulaştığında ise bilinç seviyesinde hissedilir. Yani ağrıyı hissettiğiniz yer, ağrının olduğu yer değil; beyninizdir. (Bazı insanların beyin gücüyle ağrıyla başa çıkmalarının altında yatan felsefe, düşünce yoluyla beyindeki ağrı algısının uzaklaştırılmasıdır.)

Lokal anestezik ilaçlar, enjekte edildikleri bölgeden geçen sinir liflerine bağlanarak hücre zarındaki iyon alışverişini durdurur. Böylece başlamış olan domino taşı hareketini keser. Yani ileti beyne ulaşmadan söner gider. Belli bir süre zarfında bölgede bulunan anestezik ilaç, kan damarları tarafından emilince etki de kendiliğinden geçer. Sinir tekrardan kesintiye uğramadan beyne ağrı hissini iletebilecek hale gelir.

Diş hekimliğinde sık kullanılan lokal anestezik ilaçlar, yaklaşık olarak 2-4 saat boyunca uyuşukluk sağlar. Bu süre içerisinde bizler de, hastalarımız acı hissetmeden huzur içinde tedavimizi gerçekleştiririz.

Diş çekimlerinde, lokal anestezi ile uyuşma sağladığımız hastalarımıza sıklıkla hatırlattığımız bir nokta vardır: Lokal anestezi ağrı hissini ortadan kaldırır ancak baskı hissi hissedilir. Ağrı duyacağından endişe duyan kimi hastalarımız baskı hissini ağrı ile karıştırabilir. Bu iki farklı his birbiriyle karıştırılmamalıdır.