Profesör Doktor Nurgül Kömerik, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra Yüksek Öğrenim Kurumunun açmış olduğu sınavı birincilikle kazanarak yurt dışında yüksek lisans yapma bursu kazandı. Kraliyet Londra Hastanesi Ağız Yüz Çene Cerrahisi Bölümünde bir yıl boyunca klinik asistanlık yaptı. Londra Üniversitesi Eastman Dental Enstitüsünde 4 yıl boyunca doktora çalışmalarını sürdürdü.

Doktora sonrası İngiltere Ulusal Medikal Lazer Merkezinde 1 yıl araştırmacı olarak çalıştı. Yurda dönüşünde Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede sırasıyla 2006 yılında doçent ve 2014 yılında ise profesör unvanlarına hak kazandı. Kısa bir süre İstanbul Aydın Üniversitesinde bulunduktan sonra 2018 yılına kadar Biruni Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Finlandiya (Oulu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi), Almanya (Erlangen Nuremberg Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (Boston Üniversitesi, Henry M. Goldman School of Dental Medicine), misafir öğretim üyeliği yaptı. Böylece global bir klinik düzeni yaklaşımı edindi.

Akademik kariyeri süresince yüzlerce diş hekiminin ve ağız diş çene cerrahisi uzmanlarının eğitimine katkı sağladı. Doktora tezleri yönetti. Gerçekleştirdiği klinik ve laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını makale olarak ulusal ve uluslararası arenada yayınlanan birçok bilimsel dergide paylaştı. Kendisi de mesleğindeki ilerlemeleri takip etmek için ulusal/uluslararası kurs, kongre ve fuarlara düzenli olarak katılım sağlarken; hem yurt içi hem yurt dışı etkinlik ve toplantılarda konuşmacı olarak rol aldı. Türkiye’nin değişik bölgelerinden diş hekimlerine verdiği kurslarla tecrübelerini aktarma fırsatlarını değerlendirdi. Soru ve Cevaplarla Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi adında ders kitabı ve  Ağız Diş Çene Cerrahisi -Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları kitabında bölüm yazarlığı bulunuyor.

Halen Atlas Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak diş hekimliği öğrencilerine ders vermeye devam ediyor.

2019 yılında kurduğu NuKlinik’te tüm bilgi birikimi ve tecrübesini aktararak ağız ve diş sağlığı alanında insanlara yararlı olmanın memnuniyetini yaşamakta…