Taliha Kömerik

Taliha Kömerik, uzun yıllar eğitim sektöründe çalıştıktan sonra, bilgi birikimini ve yöneticilik vasıflarını sağlık sektörüne aktardı. İnsan ilişkilerindeki başarısı, etkin iletişim yeteneği, çözüm odaklı yaklaşımı, planlama ve organizasyon disiplini ile NuKliniğin vazgeçilmezidir.