Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi, dişi kurtarmak için son çaredir. Şayet bu tedavi seçiminden de yararlanmazsanız dişinize elveda demek zorunda kalırsınız.

Şayet dişinizde durduk yere kendi kendine (özellikle de geceleri) başlayan ağrı oluyorsa; çiğneme sırasında veya baskı uyguladığınızda dişinizde aşırı hassasiyet ve ağrı hissediyorsanız; sıcak ve soğuğa karşı uzun süreli hassasiyet varsa; dişiniz renk değiştirip koyulaştıysa, kanal tedavisine ihtiyacınız olabilir. Çünkü bu şikayetler, bakterilerin dişin öz kısmı olan pulpaya ulaştığının ve iltihaplanmaya neden olduğunun habercisidir..

Kanal tedavisi, dişin hasar görmüş olan öz kısmının çıkarılması, dezenfekte edilmesi ve tekrar enfekte olmasının engellenmesi için tasarlanan bir tedavi yaklaşımıdır.

Kanal tedavisi gerektiren dişlerin ihmal edilmesi, enfeksiyonun dişin kök ucundan kemiğe ilerlemesine neden olur. Bakteri toksinleri kemikte embriyolojik dokuları aktive ederek kist oluşumuna neden olabilir. Böyle durumlarda cerrahi olarak ulaşım sağlanarak kistin çıkarılması gerekir. İhmal edilen olgularda oluşan kist büyük boyutlara ulaşabilir.Duruma göre tedavi 1 – 3 seansta bitirilir.

 

Kanal tedavisi, dişi kurtarmak için son çaredir

Şayet bu tedavi seçiminden de yararlanmazsanız

dişinize elveda demek zorunda kalırsınız.Kanal tedavisi için kaç seans gerekir?

İlk seansta dişin pulpa odası açılarak kök kanallarına giriş sağlanır. Kanal içindeki iltihaplı ve enfekte olmuş yumuşak dokular çıkarılır. Kanal hem kimyasal dezenfektanlarla hem de mekanik yıkamalarla temizlenir ve bakterilerden arındırılır. Kök kanalları genişletilerek şekillendirilir. Aynı seansta kanal doldurulmayacaksa, kanal pansumanı konulur ve üzeri geçici dolgu ile kapatılır. Dişin içine konulan pansumanın etki edebilmesi için yaklaşık 1 hafta beklenir.

İkinci seansta (bazen üçüncü seans), kanal temizliği ve pansumanı tekrarlanır. Ardından kanallar bir kor materyal (sıklıkla doğal kauçuk esaslı güta perka) ve akışkan patlarla sıvı sızdırmaz bir şekilde doldurularak tıkanır. Kanal tedavisinin tamamlanması sonrasında dişe daimi dolgu yapılır.

Kanal tedavisi gerektiren dişler genellikle büyük bir çürük nedeniyle aşırı madde kaybına uğramıştır. Böyle bir durum varsa dişe kaplama yapılarak çiğneme kuvvetlerinden korunması gerekir.

Kanal tedavisi sırasında ağrı hisseder miyim?
Diş kliniklerinin gece nöbetlerine ağrı şikayeti ile başvuran hastaların çoğunu kanal tedavisine ihtiyacı olanlar oluşturur. Kanal tedavisinde, dişin içindeki ağrı veren sinirler, diğer yumuşak dokularla beraber çıkarılır. Kanal tedavisi size ağrı vermek yerine sizi ağrılarınızdan kurtarır!

Tedavi sırasında ağrı beklenmez. Kanal tedavisi sonrası hafif bir rahatsızlık hissi olabilir ancak bu durum birkaç gün içinde geçer. Rahatsızlık oluşursa ilgili dişin bulunduğu taraf ile birkaç gün çiğneme önerilmez.

Kanal tedavisi yapılan dişler renk değiştirir mi?
Bazen kanal tedavisi sırasında kök ucundaki damarlardan kanal içine kanama olur. Pulpa boşluğuna dolan kan, dentin içindeki küçük kanalcıklara sızarak dişin içten renklenmesine neden olabilir. Böyle durumlarda diş, pulpa odası içinden jel uygulanarak beyazlatılabilir.

Kanal tedavisi ne kadar başarılıdır?
Kanal tedavisi başarısı oldukça yüksektir. Ancak aşağıdaki faktörler başarıyı olumsuz etkiler:

  • Temizleme, şekillendirme ve tıkama aşamalarının uygun yapılmadığı kanal tedavilerinde bakteriler kanal içinde çoğalarak kökü çevreleyen kemikte iltihap oluşumuna neden olabilir.
  • Dişin kök kanalları, karmaşık yapıda olabilen tünel benzeri boşluklardır. Kök kanallarının tıkalı olması, köklerin eğri ve kıvrık olması gibi durumlarda tedavi tekniği güçleşir.
  • Tedavinin birinci seansında ağrılarından kurtulmuş olan kimi hastalar kanalın doldurulması gereken ikinci seansa gelmezler. Bu hastalarda dişte ve kemikte enfeksiyon ve iltihabın tekrar etmesi kaçınılmazdır.
  • Kanal tedavisi tamamlanıp ilgili diş restore edildikten sonra ağız bakımını ihmal eden kişilerde, bakteriler mikro sızıntı yoluyla bölgeyi tekrar istila eder.

Başarısız olgularda ne yapılır?
Kanal tedavisi tekrarı: Başarısızlık durumunda, genellikle kanal tedavisi yenilenir. Eski kanal dolgusu sökülür, dişin kanalı şekillendirilerek temizlenir ve tekrardan doldurulur.

Apikal rezeksiyon: Kimi zaman en uygun çözüm bölgeye cerrahi müdahale yapılması olabilir. Örneğin kanal içinde kırık bir alet varsa veya kök ucunda kist oluştuysa, apikal rezeksiyon adı verilen bir işlemle dişin kök çevresindeki iltihap temizlenir, kökün uç kısmı kesilerek çıkarılır.

Çekim: Eğer cerrahi müdahale ile de çözüme ulaşılamıyorsa; ilgili dişin çekimi düşünülür.

Kanal tedavisi fiyatları neden değişkenlik gösteriyor?
Kanal tedavisi hassas çalışma gerektirir. Kanal tedavisinin güçlüğüne tedavi yapılacak dişin kaç köklü ve kaç kanallı olduğu, köklerin içindeki enfeksiyonun dişi çevreleyen kemiğe ulaşıp ulaşmadığı, dişin daha önce kanal tedavisi görüp görmediği ve hastanın yaşı gibi değişik faktörler etkilidir. Tedavi güçleştikçe ilave malzeme kullanımı gündeme gelir ve bu da doğal olarak tedavi ücretine yansır.

Image
Kök kanal tedavisi

Kanal tedavisi fiyatları neden değişkenlik gösterir?

Kök kanal tedavisinin zorluğu, aşağıdakileri içeren birkaç faktöre bağlıdır:

 

  • Dişin tek veya çok kanallı olup olmadığı
  • Köklerin içindeki enfeksiyonun kemiğe ulaşıp ulaşmadığı
  • Köklerin içindeki enfeksiyonun kemiğe ulaşıp ulaşmadığı
  • Hastanın yaşı (yetişkinlerin aksine çocuklar)

Tedavi zorlaştıkça ek malzeme kullanımı gündeme gelmekte ve bu da tedavi ücretine yansımaktadır. .